ALGEMENE VOORWAARDEN FLEE EVENTS

1: AANMELDING EN INSCHRIJVING

1.1: Aanmelding voor deelname bij een evenement van FLEE Events kan alleen geschieden door inzending van het inschrijfformulier op de website.

1.2: Met de inzending van dit inschrijfformulier geeft de afzender daarvan zich op voor deelname aan het gekozen evenement en locatie waarvoor wordt ingeschreven.

1.3: De aanmeldingen voor inschrijving worden door FLEE Events geregistreerd op volgorde van ontvangst van aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers voor het desbetreffende evenement bereikt is.

1.4: Na de aanmelding ontvangt u een digitale bevestiging met daarin de betalingsvoorwaarden.

1.5: Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het verstrijken van het maximum aantal deelnemers zijn niet rechtsgeldig, waarvan u bericht krijgt.

1.6: Bij een te gering aantal inschrijvingen kan elk evenement geannuleerd worden, waarbij het reeds betaalde deelnamegeld zal worden terug betaald.

2: BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE

2.1: Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW

2.2: Na de inschrijving volgt er een digitale factuur waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan het evenement staat vermeld. Na betaling ontvangt u een digitale deelnamebevestiging.

2.3: Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur/inschrijfformulieren gestelde termijn.

2.4: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn vervalt automatisch de inschrijving.

3: AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN

3.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan een evenement van FLEE Events waarvoor hij of zij zich heeft opgegeven en bent u akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden. Indien de deelnemer binnen een termijn van 14 dagen zijn inschrijving toch wilt annuleren zonder geldige reden (o.a. ziekte, blessure of familieomstandigheden) is de deelnemer een percentage van het deelnamegeld aan FLEE Events verschuldigd voor gemaakte kosten. Hiervoor zult u een factuur of een creditnota ontvangen.

3.2: In geval van ziekte of blessure dient de ouder en of verzorger zich af te melden bij FLEE Events en zullen wij bekijken hoe we samen een passende oplossing kunnen vinden.

3.3: De evenementen gaan in principe altijd door, maar FLEE Events behoudt het recht tot het eventuele afgelasten van een evenement. Hiervan wordt u altijd digitaal op de hoogte gesteld. Bij afgelasting zal het deelnamegeld worden gerestitueerd.

4: AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAG

4.1: FLEE Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures.

4.2: FLEE Events is te gast bij de diverse verenigingen. Dit houdt in dat de deelnemers zich correct dienen te gedragen zowel binnen als buiten het complex.

4.3: Deelname aan een evenement is geheel vrijblijvend en voor eigen risico. De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn. Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers, begeleiders alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

4.4: FLEE Events stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de voetballers opgelopen bij de trainingen. FLEE Events is ook niet aansprakelijk voor een reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de voetballer.

4.5: Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid.

5: FOTO’S EN VIDEO

FLEE Events behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden. Indien u niet toestaat dat wij dit materiaal gebruiken, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen.

6: DISCLAMER

De inhoud van de algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.

FLEE Events en medewerkers of medewerkers van het complex zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van de evenementen van FLEE Events of toepassing van de gevolgde clinics. Deelname is op eigen verantwoording. Verlies van zaken kunnen niet op ons verhaald worden. [denk aan diefstal uit kleedkamers etc.]

7: AVG

Hoe wij omgaan met de nieuwe AVG staat beschreven in ons Privacy Policy. Bij inschrijving voor onze evenementen gaat u ook hiermee automatisch akkoord.

FLEE EVENTS © 2019

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN FLEE EVENTS VOETBAL3DAAGSE

 

1: INSCHRIJVING

1.1: Aanmelding voor deelname van de FLEE Events Voetbal3daagse kan alleen geschieden door inzending van het inschrijfformulier op de website.

1.2: Met de inzending van dit inschrijfformulier geeft de afzender daarvan zich op voor deelname aan het gekozen evenement en locatie waarvoor wordt ingeschreven.

1.3: De aanmeldingen voor inschrijving worden door FLEE Events geregistreerd op volgorde van ontvangst van aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers voor het desbetreffende evenement bereikt is.

1.4: Na de aanmelding ontvangt u een digitale bevestiging met daarin de betalingsvoorwaarden.

1.5: Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het verstrijken van het maximum aantal deelnemers zijn niet rechtsgeldig, waarvan u bericht krijgt.

1.6: Bij een te gering aantal inschrijvingen kan het evenement geannuleerd worden, waarbij het reeds betaalde deelnamegeld zal worden terug betaald.

1.7: FLEE Events is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten.

2: BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE

2.1: Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW

2.2: Na de inschrijving volgt er een digitale factuur waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan het evenement staat vermeld. Na betaling ontvangt u een digitale deelnamebevestiging.

2.3: Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur/inschrijfformulieren gestelde termijn.

2.4: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn vervalt automatisch de inschrijving.

3: ANNULERING VAN UW AANMELDING

3.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan een evenement van FLEE Events waarvoor hij of zij zich heeft opgegeven en bent u akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden. Indien de deelnemer binnen een termijn van 14 dagen zijn inschrijving toch wilt annuleren zonder geldige reden (o.a. ziekte, blessure of familieomstandigheden) is de deelnemer een percentage van het deelnamegeld aan FLEE Events verschuldigd voor gemaakte kosten. Hiervoor zult u een factuur of een creditnota ontvangen.

Een annulering ontvangen tussen 7 & 14 dagen voor aanvang van het evenement bedraagt 25% van de deelnamekosten per geannuleerde deelnemer.
Een annulering ontvangen tussen 0 & 6 dagen voor aanvang van het evenement bedraagt 50% van de deelnamekosten per geannuleerde deelnemer.

3.2: In geval van ziekte of blessure dient de ouder en of verzorger zich af te melden bij FLEE Events en zullen wij bekijken hoe we samen een passende oplossing kunnen vinden.

3.3: De evenementen gaan in principe altijd door, maar FLEE Events behoudt het recht tot het eventuele afgelasten van een evenement. Hiervan wordt u altijd digitaal op de hoogte gesteld. Bij afgelasting zal het deelnamegeld worden gerestitueerd.

4: AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAG

4.1: FLEE Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures.

4.2: FLEE Events is te gast bij diverse accommodaties. Dit houdt in dat de gasten zich correct dienen te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

4.3: Deelname aan de Voetbal3daagse is geheel vrijblijvend en voor eigen risico.

4.4: FLEE Events stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de voetballers opgelopen bij de trainingen. FLEE Events is ook niet aansprakelijk voor een reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de voetballer.

4.5: Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid.

5: FOTO’S EN VIDEO

FLEE Events behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden. Indien u niet toestaat dat wij dit materiaal gebruiken, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen.

6: DISCLAMER

De inhoud van de algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.

FLEE Events en medewerkers of medewerkers van een accommodatie zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het deelnemen aan de Voetbal3daagse. Deelname is op eigen verantwoording. Verlies van zaken kunnen niet op ons verhaald worden. [denk aan diefstal uit kleedkamers of op het complex]

7: AVG

Hoe wij omgaan met de nieuwe AVG staat beschreven in ons Privacy Policy. Bij inschrijving voor de Voetbal3daagse gaat u ook hiermee automatisch akkoord.

FLEE EVENTS © 2019